Villkor


Kursdatum
Om önskat kursdatum är ledigt preliminärbokas detta vid offertförfrågan och hålls tillgängligt i tre veckor. Efter detta släpps datumet. Preliminärbokat datum kan bara garanteras vid accept på offert inom tre veckor. 

Pris
Alla priser anges exklusive moms. 

Övriga avgifter
I kursavgiften ingår 10 % administrativ avgift. 
Kostnader för resa och, vid behov, hotell tillkommer om kursen/föreläsningen genomförs utanför Östersund. 

Fakturering
Fakturering sker en kalendermånad före kursstart/föreläsning. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Avbokning och återbetalning
Vid avbokning 

  • senast 30 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften, utom administrativ avgift (10%). 
  • 29 - 15 dagar före kursstart/föreläsning återbetalas 50 %. 
  • 14 dagar före kursstart eller senare, ingen återbetalning, dock kan 50 % av avgiften användas vid förnyad bokning inom en kalendermånad.