Utbildningar

Våra utbildningar skräddarsys alltid utifrån kundens behov, ramar och önskemål

Praktisk retorik

Praktisk retorik är kursen där du lär dig bygga upp en övertygande text och framföra den. Du får lära dig om argumenttyper, disposition och kroppsspråk. Vi hjälper dig hitta din egen stil och ger dig praktiska, effektiva verktyg för en övertygande kommunikation. 

Mer information

Kommunikativa ledare

Specialkurs för ledningsgruppen med fullt fokus på kommunikation i ledarrollen. Designas utifrån kundens specifika behov och innehållet kan t.ex. vara: Retorik, mötesteknik, kritik- och klagomålshantering, feedback, motiverande samtal. Ett ämne per kursdag, cirka tre veckor mellan varje tillfälle. 

Mer information

"Kommunikativa ledare har gett resultat på flera områden: Inom ledningsgruppen har vi börjat prata mer om hur vi kommunicerar; våra arbetsledare är tydligare och mer ansvariga i sin kommunikation med personalen; vi ”lyfter saker” och har lättare att ta upp svåra frågor."
Peter Rehnsbo, VD Norrlands Trähus, Hammerdal

Meningsfulla möten

Tid är pengar, alltså är möten dyra. Väl använda ger de god avkastning och för att nå dit behövs bra struktur, frisk kultur och rätt deltagare. Vi hjälper er hitta vägen till nytt driv i era möten, tryggare mötesledare och motiverade medarbetare. 
Mer information

"Meningsfulla möten gav dels insikter på ett personligt plan - hur jag själv agerar som mötes-ledare och sammankallande, dels en större förståelse hos mina medarbetare om hur de kan bli mer ansvariga och delaktiga i våra möten. Vi satte genast igång att se över vår mötesstruktur."
Peter Rehnsbo, VD Norlands Trähus, Hammerdal

Klassrumsretorik

praktisk retorik för pedagoger

En kurs med fokus på klassrumssituationen, men också med verktyg för att du själv ska kunna lägga upp lektioner i retorik. Innehållet anpassas utifrån gruppens behov, men vissa inslag är gemensamma oavsett grupp.
Mer information

Individuell handledning med fokus på kommunikation

För dig som vill bli tydligare och tryggare i din kommunikation och din ledarroll.
Exempel på fokusområden: Internkommunikation, motiverande samtal (MI), mötesledning, 
medarbetarsamtal och svåra samtal, skriftlig kommunikation, ickeverbal kommunikation