Retorik Östersund

Praktisk retorik är en verktygslåda som hjälper dig att övertyga andra för att åstadkomma det du vill. 
På våra öppna kurser får du öva presentationer, träna färdigheter, dela erfarenheter och nätverka.


Öppen kurs  

2 dagar, 3 - 6 deltagare
Pris per person 9.900 exkl moms 

I kursavgiften ingår allt material du behöver för att genomföra kursen, lunch samt för- och eftermiddagsfika båda dagarna. 

Fakturering en månad innan kurs sker via e-post om inte annat anges i anmälan. 
Kurslokal meddelas i kallelse som skickas ut via e-post två veckor före startdatum. 
Vid färre än tre anmälda ställs kursen in, detta meddelas två veckor innan kursstart. 

OBS! Av flera skäl väljer vi att aldrig filma under denna kurs. 

Information och innehåll