Praktisk retorik


2 dagar, 4-12 deltagare

Kursen som gör dig bättre på att övertyga. Du får de viktigaste och mest effektiva verktygen ur retorikerns verktygslåda och du får träna på att använda dem. Två fullspäckade dagar med teori, mycket övning och diskussioner. Under dag två får deltagarna framföra en kort, argumenterande text, gärna knuten till aktuell arbetsuppgift. Återkoppling från grupp och kursledare.

Exempel ur innehållet:
 • grundläggande kommunikationskunskap
 • målformulering och målgruppsanpassning
 • argumenttyper och argumentationsteknik
 • metaforer, assonanser och andra retoriska finesser
 • dispositionsmodeller:
  • det övertygande talet
  • kronologisk disposition
  • journalistmodellen
 • framförande:
  • kroppsspråk, röst och tal
  • tekniska hjälpmedel och powerpointpandemin