Meningsfulla möten


1/2 dag, ca 15 deltagare

Kan med fördel genomföras med hela personalen

Kursen inleds med problemformulering. Därefter går vi igenom hur möten bör förberedas, genomföras och efterarbetas för bästa möjliga utfall. Vi ser över olika mötestyper, roller och funktioner i mötet och hur man förändrar negativa mötesbeteenden. Avlutar med att ta fram idéer för en ny mötespolicy. 

1 dag, ca 6 - 8 deltagare

En hårdkörning med exempelvis ledningsgruppen, styrelsen eller annan specifik grupp. Till stora delar lik halvdagskursen, men med fördjupning inom ämnen som mötesledning, målformulering och strategiskt mötesarbete. Avslutningsvis ett övningsmöte där agendan handlar om att formulera ny mötespolicy.