Kontakt och GDPR


Tala Rönnqvist & Frank AB

Prästgatan 36
831 31 Östersund
monica@talaretorik.se
Kontakta oss

GDPR

Skyddet för din personliga integritet är viktigt för Tala Rönnqvist & Frank AB  (nedan kallat Tala). I denna dataskyddspolicy redogör vi för varför och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Tala på mejladress monica@talaretorik.se.

Du kan direkt eller indirekt komma att lämna information om dig själv till Tala, t.ex. när du kontaktar oss i olika ärenden. Detta kan vara person- och kontaktinformation såsom namn, arbetsgivare, befattning, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Vad gör vi med din information?

Vi använder huvudsakligen dina uppgifter för att komma i kontakt med dig, planera, förbereda, offerera och genomföra av dig beställda uppdrag, fakturera genomförda uppdrag och inhämta synpunkter på dessa. 

Delning. Vi delar aldrig till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Tala sparar din personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. E-post sparas i våra mejlboxar i högst 2 år.  

Dina rättigheter

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter som Tala behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade.
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om desamma inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tala att spara uppgifter, som hindrar oss från att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Vi kommer då att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
  • Rätt att invända mot behandling. Vidare har du också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om dig.

Vi använder inte cookies eller liknande spårningstekniker 

Tala Rönnqvist & Frank  AB är registrerat hos Bolagsverket med orgnr 556821-0727 .

Tala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller Talas behandling av dina personuppgifter.

DATASKYDDSPOLICYN UPPDATERADES SENAST 2020-01-15.