Kommunikativa ledare


5 - 7 dagar, 4 - 10 deltagare

Passar för ledningsgrupp, projektledare, VD, stab, mellanchefer

Ett utbildningsprogram för hela ledningsgruppen där vi steg för steg går igenom de olika kommunikativa färdigheter som är betydelsefulla i ledarrollen. 
Varje kursdag fokuserar vi på ett specifikt ämne eller område och därefter tillämpar  ni era nya färdigheter under några veckor innan det är dags för nästa steg. 
Kursdagarna inleds med individuell nulägesanalys och avslutas med att deltagarna själva formulerar mål för de kommande veckornas övningar. 

Utbildningen skräddarsys utifrån beställarens specifika behov och önskemål. 
Vi arbetar processinriktat, vilket betyder att vi möter deltagarna där de befinner sig och tillför de moment som behövs för att de ska nå uppställda mål. 
Förslag på upplägg: 
 • Dag 1, Grundläggande kommunikationskunskap
  • gemensam grund och terminologi
  • varför blir det missförstånd och fel?
 • Dag 2, Praktisk retorik
  • konsten att övertyga för att åstadkomma något
  • argumentationsteknik
 • Dag 3, Kritik- och klagomålshantering
  • att förvandla missnöjda kunder till nöjda och köptrogna ambassadörer
  • strategier och samtalsmetodik för klagomålshantering
 • Dag 4, Meningsfulla möten
  • cut the costs - om att effektivisera och frigöra resurser
  • mötesroller och mötesbeteenden
  • förberedelser, genomförande och efterarbete
 • Dag 5, Feedback och Motiverande samtal (MI)
  • de personalvårdande och verksamhetsstärkande samtalen
  • högt i tak och nära till varandra
Andra ämnen som kan ingå: Ickeverbalt ledarskap, Svåra samtal, Kvinnligt och manligt i kommunikationen, Härskartekniker och motstrategier.