Klassrumsretorik


Praktisk retorik för pedagoger

En kurs med fokus på klassrumssituationen, men också med verktyg för att du själv ska kunna lägga upp lektioner i retorik. Innehållet anpassas utifrån gruppens behov, men vissa inslag är gemensamma oavsett grupp. 
Exempel ur innehållet: 
 • grundläggande kommunikationskunskap
 • retorik, pedagogik och didaktik
 • målformulering och målgruppsanpassning
 • argumenttyper och argumentationsteknik
 • metaforer, assonanser och andra retoriska finesser
 • dispositionsmodeller: 
  • det övertygande talet
  • kronologisk disposition
  • journalistmodellen
 • framförande:
  • kroppsspråk, röst och tal
  • tekniska hjälpmedel och powerpointpandemin