Föreläsningar

Våra föreläsningar är inspirerande och innehåller alltid övningsmoment, reflektion och diskussioner.


Praktisk retorik

konsten att övertyga

När du vet vart du vill och behöver få andra med på tåget. De bästa verktygen ur retorikerns verktygslåda. För ledare, politiker, säljare, utbildare och alla andra som vill åstadkomma något här i världen. 

"Den bästa retorikföreläsning jag varit med om!"
Kerstin Arnemo, VD Ledningen AB

Karisma för alla 

personlig utstrålning och publikkontakt

Alla kan utveckla sin karisma; sin utstrålning och förmåga att nå fram och kunna beröra andra. 
I en interaktiv föreläsning ger vi dig redskapen och förståelsen för vad karisma egentligen är. 

Ickeverbalt ledarskap (IVL)

om kroppsspråk, ledarskap och lyssnande

När du talar till en grupp gör du anspråk på att vara ledare för en stund. Då gäller det att ha koll på kroppsspråk, andning och röst. En interaktiv föreläsning med mycket övning, insikt och samtal. 

Sluta härska, börja stärka

om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker

Härskartekniker är en form av maktmanipulationer som skapar obalans, ohälsa och osund kultur. Genom medvetenhet och bekräftartekniker kan vi långsiktigt förebygga och skapa trygga arbetsplatser. 

Vispen och pilen

kvinnligt och manligt i kommunikationen

2 tim 30 min

Omedvetet använder vi kommunikationsmönster från en annan tid. Ibland ställer det till det för oss. Med rätt kunskaper kan du själv välja det mest effektiva kommunikationsmönstret utifrån situation och mål. 

Agil vardagskommunikation

lyhörd och målgruppsanpassad

Agil kommunikation fokuserar på mottagaren. Ett sätt att genom frekvent feedback snabbt kunna ompröva och anpassa språk, kanal och attityd. Vilket leder till lyhörda kommunikatörer och prestigelösa samtal. 

Smarta presentationer

fånga dina lyssnare och nå dit du vill

Om publikkontakt, kroppsspråk och disposition; om vad som får oss att lyssna och minnas; om konsten att vara personlig utan att bli privat. Och om konsten att presentera utan bildspel. 

Ledarskap i klassrummet

om kroppsspråk, ledarskap och lyssnande

När du talar till en grupp gör du anspråk på att vara "flockledare". Det gäller att ha koll på kroppsspråk, andning och röst om dina anspråk ska godtas. Rätt ledarsignaler motiverar gruppen att lyssna och ökar din trygghet i situationen.