Presentera smartare


Fånga dina lyssnare och nå dit du vill

1 dag, 3-10 deltagare
Pris 3.900 exkl moms

I kursavgiften ingår material, lunch, för- och eftermiddagsfika. 

Fakturering en månad innan kurs sker via e-post om inte annat anges i anmälan.
Kurslokal meddelas i kallelse som skickas ut via e-post två veckor före startdatum.
Vid färre än tre anmälda ställs kursen in, detta meddelas två veckor innan kursstart.

OBS! Av flera skäl väljer vi att aldrig filma under denna kurs.